Rulluisutamine olümpiale!

Juba mõnda aega on räägitud rulluisutamise kaasamisest olümpiamängudele, kuid otsustavad sammud on seni ette võtmata jäänud. Kaua veel peavad rulluisutamisega tõsiselt tegelevad sportlased pealt vaatama paljude olümpiaalade juubeldavaid medali- ja autasustamistseremooniaid, kogemata ise seda õnnist hetke?

Beijingi (Pekingi) olümpiamängude raames kutsuti mängudele ka mõned tähtsamad Rahvusvahelise Rulluisuspordi Föderatsiooni liikmed eesotsas president Sabatino Aracu'iga. Maha peeti kohtumine, kus arutati erinevaid aspekte ja tahke, kuidas lülitada rulluisutamine edukalt uue alana olümpiamängude programmi. Paika on pandud juba sammud, mida föderatsioon saab ja peab ette võtma enne 2009. aastal Kopenhaagenis toimuvaid valimisi, mis selgitavad uued alad, millised pääsevad 2016. aasta olümpiaprogrammi.

Ametlik presentatsioon, mis annab võimaliku ülevaate, mis kujul rulluisutamine OM'il välja nägema hakkab, esitatakse 13. ja 14. novembril Lousanne's.
Veel enne seda külastavad mõned OM ametnikud juba alanud rulluisu maailmameistrivõistlusi Gijon'is, nende ülesandeks on hinnata ala sobivust. Gijon'is selgub, kas rulluisutamine kui ala, on juba küps, et suurele areenile pääseda.Originaaltekst
Lisatud: 04.09.2008 07:54